Komunikaty i sprostowania

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, ul. Ignacego Krasickiego 2, 83-400 Kościerzyna