Ogłoszenia

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego.

COM_CONTENT_READ_MOREKomunikaty i sprostowania

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Przykładowej Instytucji